Mitja Slavinec

Mitja Slavinec, slovenski politik, poslanec in fizik, * 30. maj 1964, Murska Sobota.

Mitja Slavinec, član stranke Liberalne demokracije Slovenije, je bil leta 2004 izvoljen v Državni zbor Republike Slovenije; v tem mandatu je bil član naslednjih delovnih teles:
  • Odbor za gospodarstvo,
  • Odbor za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj in
  • Odbor za zadeve Evropske unije (podpredsednik).

Mandat 

2004 - 2008
Naziv: 
dr.
Produkcija: NETMEDIA