Tradicionalno poslansko srečanje 17. oktobra 2013

četrtek, Oktober 17, 2013 - 10:00

Tradicionalno poslansko srečanje smo 17. oktobra pričeli na Občini Slovenske Konjice, kjer nas je sprejel župan, gospod Miran Gorinšek. Predstavil nam je Občino in aktualne občinske projekte. Posebej je izpostavil rekonstrukcijo Dvorca Trebnik, ureditev starega trga s parkom, model zmanjšanja onesnaževanja zraka z uvedbo okolju prijazne in energetsko učinkovite LED javne razsvetljave in drugo. Ogledali smo si staro mestno jedro Slovenskih Konjic in obnovljeno mestno tržnico.

Sledil je ogled podjetja Kostroj, ki nadaljuje s tradicijo gradnje strojev. Po osamosvojitvi Slovenije se je podjetje prestrukturiralo in v celoti usmerilo na zahodne trge. Gre za nadaljevanje prejšnje usnjarske dejavnosti, program strojegradnje pa se je razširil na več področij: stroji za železarsko, jeklarsko, papirno in avtomobilsko industrijo, gradnjo različnih transportnih naprav in drugo, kupci so v večini uspešna podjetja s področja Evropske unije in Rusije. Direktor podjetja, gospod Ivan Furman je posebej izpostavil zavzetost vseh zaposlenih in izjemno velika vlaganja v razvoj in modernizacijo proizvodnje, saj ves dobiček investirajo nazaj v podjetje.

Srečanje smo nadaljevali v gostilni Gastuž, kjer se ne ponašajo le s tem, da so glede na tradicijo iz leta 1467 najstarejša gostilna na Slovenskem, ampak tudi z izjemno kulinariko, prijetnim okoljem in vrhunsko postrežbo. Sledil je ogled Žičke kartuzije, ki je v neposredni bližini. Med ogledom smo se seznanili z marsikatero zgodovinsko zanimivostjo povezano s kartuzijo in njenim delovanjem ter vplivom na tedanjo družbo.

Srečanje smo zaključili z ogledom Kulturnega središča evropskih vesoljskih tehnologij ali Vesoljskega centra v Vitanju, kjer nas je sprejel tudi župan, gospod Slavko Vetrih. Center je izjemna pridobitev občine in svojevrsten poklon njihovemu rojaku Hermanu Potočniku, slavnemu slovenskemu raketnemu inženirju in častniku. Uvrščen je med pionirje, ki je prispeval levji delež k realizaciji vesoljskega programa.

Med poslanskim srečanjem smo se seznanili z mnogimi odlično realiziranimi projekti. Povsod smo zaznavali izjemen optimizem, kar je gotovo eden najpomembnejših pogojev za uspeh. Vse to nas je navdihnilo z veliko več optimizma in ponosa, kot ga sicer lahko zaznamo v družbi. Prav zaradi tega srečanje ni bilo zgolj prijetno druženje temveč nam je pustilo tudi svojevrstno osebnostno sled in rast.

Produkcija: NETMEDIA