Zbor članov DP90

Zbor članov DP90

Včeraj, 13. junija 2024 so članice in člani Društva poslancev 90 (DP90) v domu Sodalitas v Tinjah na Avstrijskem Koroškem organizirali Zbor članov DP90.

V razpravi so se člani društva, ki povezuje pretežno nekdanje poslance strank vseh političnih in vrednostnih usmeritev, poleg obravnave statusnih vprašanj društva in članov, zavzeli za več strpnosti in sodelovanja v slovenski politiki, še posebno zato, ker živimo v zelo zahtevnih in nepredvidljivih domačih in mednarodnih razmerah.

Ponovno so podprli prizadevanja Državnega sveta za regionalizacijo Slovenije. Spregovorili so o aktivnostih DP90 na področju zdravstva, kjer pripravljajo predloge rešitev, izhajajoč iz dobrih tujih, posebno avstrijske prakse, in aktivnosti pri obravnavi volilnih sistemov. Izpostavili so tudi nujnost odločnega spopada Slovenije s korupcijo, ki ni le velik ekonomski, ampak tudi vse večji etični družbeni problem.

Za predsednika DP90 je bil na Zboru članov ponovno izvoljen Marjan Podobnik, za podpredsednico Alenka Jeraj in za tajnika Sašo Lap.

Za člane Izvršilnega odbora so bili poleg navedenih izvoljeni še Silva Črnugelj, Saša Kos, Bogdan Barovič in blagajnik Slavko Kmetič.

Za predsednico Nadzornega odbora je bila izvoljena Barbara Žgajnar, za člana pa Žarko Pregelj in Milenko Ziherl.

Za člane častnega razsodišča so bili izvoljeni Ljerka Bizilj, Janez Per in Marjan Šetinc, za namestnika pa Franc Pukšič in Samo Bevk.

Dopoldne so obiskali Celovec in Gosposvetsko polje, v Tinjah pa so obeležili tudi prihajajoči praznik dan državnosti. V kulturnem programu so sodelovali Parlament Dixie Band in drugi člani DP90. Podelili so tudi priznanja DP90 koroški vokalni skupini Bratje Smrtnik za dolgoletno negovanje slovenske pesmi doma in po svetu, kmetu in pliberškemu odborniku Štefanu Domeju za veliko pomoč s prenašanjem avstrijskih izkušenj v času slovenskega osamosvajanja in kasneje, ter duhovniku in rektorju katoliškega doma prosvete Sodalitas Jožetu Kopajniku, za veliko življenjsko delo branika slovenstva, slovenske kulture in krščanskih vrednot na Avstrijskem Koroškem.

Povezava na video posnetek:

https://youtu.be/UZe9M8RP3c8

Povezava na fotografije:

https://drive.google.com/drive/folders/1KiaabL9peOAPcbxfQJrTcrn25t-p6sN0...

 

                                                   

                                                                                                                                                                                                                      Marjan Podobnik, predsednik DP 90

 

 

                                                                                              

 

Produkcija: NETMEDIA