Sklepi Izvršnega odbora DP90

Spoštovane članice in člani DP90,

čeprav smo že v februarju, vam uvodoma še enkrat želim, da bi bilo leto 2023 za  vas in vaše najdražje srečno, zadovoljno in predvsem čim bolj zdravo.

V DP90 smo resno pristopili k izvajanju sklepov in stališč tako zadnjega občnega zbora kot preteklih sej Izvršilnega odbora DP90.

Veseli smo, da nam je uspelo zagotoviti uporabo prostora v Državnem zboru (DZ) 1-krat tedensko, kar jemljemo kot prvi korak k pridobitvi pisarne DP90 v DZ, za kar se vodstvu in sekretariatu DZ lepo zahvaljujemo. Od sredi januarja letos imamo možnost uporabe sejne sobe 110 vsak ponedeljek od 15. do 17. ure, razen takrat, ko je v parlamentu zaradi poslanskih vprašanj ali drugih razlogov Vlada RS. Gre namreč za sejno sobo 110, ki je že tradicionalno tudi sejna soba vlade. Ker seveda DP90 deluje na povsem prostovoljni bazi brez kogar koli zaposlenega, prosim, da se za vaš obisk v času naših uradnih ur vnaprej najavite na e-mail DP90 drustvodp90@gmail.com moj telefon (040-420-520) ali telefon tajnika Saša Lapa (051 370 094 ) . To je potrebno tudi zato, da se nam aktivnosti ne bi prekrivale. Prejšnji teden smo tako imeli v času uradnih ur sejo  Izvršilnega odbora (IO DP90), skladno s sklepi IO DP90 se dogovarjamo za snemanje oddaj o delovanju in načrtih DP90 s SkledarTV, pripravljamo prvi dve letošnji omizji o vojni v Ukrajini in zaostrenih razmerah po svetu ter o vprašanjih muzealstva, knjižničarstva in arhiva DZ, kjer bomo spregovorili tudi o zaostreni problematiki združevanja Muzeja novejše zgodovine in Muzeja osamosvojitve Slovenije. Problematika arhiva DZ se posebej kaže v dejstvu, da ima Slovenija izredno slabo urejeno dokumentacijo o nekdanjih poslancih, kar med drugim onemogoča pošiljanje vabil na obeležitve pomembnih dogodkov vsem, ki bi si to nedvomno zaslužili.

Na zadnji seji IO DP90 smo sprejeli sklep in ga posredovali protokolom DZ, vlade in  predsednice države, s pričakovanjem, da bomo bivši poslanci in poslanke pisno vabljeni na vse državno organizirane prireditve ob slovenskih državnih praznikih. 

Vabimo vas, da na naše kontakte posredujete tudi vaše predloge, o katerih vprašanjih bi bilo smiselno in potrebno organizirati posvete v organizaciji DP90.

Kljub prizadevanjem vseh dosedanjih vodstev DP90 nam zaenkrat ni uspelo zagotoviti prostega vstopa v DZ s člansko izkaznico DP90 (mimo varnostnega rentgena). Pojasnili so nam, da zaradi več slabih izkušenj pri nepooblaščenih vstopih v prostore DZ, do drugačne ureditve pri vstopu v parlament ni mogoče širiti nabora upravičencev za prost vstop v parlament. Tudi osebno se ne strinjam s takim statusom članov DP90, zato upam, da bodo tehnično in prostorsko čimprej tako uredili vstop, da  bo sedanji nespoštljiv odnos do bivših poslancev čimprej postal preteklost.

Pošiljamo vam položnice za plačilo članarine za DP90 za leto 2023. Cena je nespremenjena (20€). Prosimo in vabimo vas, da v okviru možnosti članarino poravnate čimprej in da k včlanitvi in delovanju v DP90 povabite tudi vaše nekdanje ali sedanje strankarske in druge kolegice in kolege, saj se s povečevanjem števila in deleža vključenih nekdanjih in sedanjih poslank in poslancev povečujeta tudi teža in status DP90. To je še posebno pomembno v času, ko smo kljub zaostrenim zunanjim varnostnim in drugim razmeram ter popolni nepredvidljivosti poteka prihodnjih dogodkov, v Sloveniji priča zaostrovanju politične retorike in političnega delovanja. Skoraj ga ni dogodka, pa najsi gre za kulturni praznik, katerokoli politično odločitev ali za odnos do preteklosti ali prihodnosti, kjer ne bi bili priča dobesedne sovražnosti med različnimi političnimi akterji. Prepričan sem, da nas različnost bogati, sovražnost pa uničuje. V DP90 smo ljudje različnih vrednostnih in političnih opredelitev, ne gojimo pa nikakršne sovražnosti med seboj. Zato verjamem, da lahko tudi mi prispevamo kamenček v mozaik prizadevanj za  preseganje sedanjega zaskrbljujočega stanja v slovenski politiki in družbi. 

DP90 je društvo v javnem interesu, zato vas vabimo in prosimo. da podprete DP90 in odstotek od dohodnine namenite delovanju našega društva in k temu spodbudite tudi vaše domače, prijatelje in znance. 

V ponedeljek, 20. februarja bo ob 15. uri bo v naši sejni sobi predstavitev študije o delovanju nam sorodnih društev po svetu, o pristojnostih in možnostih  angažiranja nekdanjih poslank in poslancev ter učinkovitega izkoriščanja njihovih izkušenj. Prosim, da svojo morebitno udeležbo na tej predstavitvi najavite na prej omenjene kontakte, saj bomo v primeru večjega zanimanja zagotovili večji prostor. 

Po sklepu IO DP90 bomo podobno, kot so v preteklosti odlično izpeljale predstavitev svojega delovanja nekdanje in sedanje poslanke DZ, pripravili tudi predstavitev delovanja članov in članic DP90 v času aktivnega delovanja v DZ, pa tudi kasneje. O natančnem konceptu te predstavitve vas bomo seznanili naknadno, že sedaj pa vas lepo vabimo k aktivni udeležbi.

Letošnja tradicionalna strokovna ekskurzija, ki jo v času Covid-19 nismo uspeli izpeljati, bo predvidoma v maju. Ker lokacija še ni določena, smo odprti tudi za vaše pobude. 

Občni zbor DP90 za 2023 bo združen z letošnjo ekskurzijo ali z letošnjo obeležitvijo dneva državnosti, ki bo v dneh pred 25. junijem 2023. 

Želim vam lepe zimske dni in kmalu toplo pomlad.

Vse dobro.

predsednik Društva poslancev 90

               Marjan Podobnik

 

Produkcija: NETMEDIA