S K L E P o dopolnitvah Sklepa o določitvi upravičencev do donacij za leto 2020, Ur.l. RS, št. 75/2021

 
.
V Ur. listu: Stran 4512 / Št. 75 / 14. 5. 2021 Uradni list Republike Slovenije je objavljen 
 
S K L E P  o dopolnitvah Sklepa o določitvi upravičencev do donacij za leto 2020: 

DRUŠTVO POSLANCEV 90, ŠUBIČEVA ULICA 4, 1000 LJUBLJANA  69127476

 
Sedaj naši člani in ostali lahko izpolnijo ZAHTEVO za namenitev dela dohodnine za donacije (priloga) in pošljejo na FURS, ali oddajo vlogo
neposredno preko eDavki eDavki - Namenitev dela dohodnine za donacije (durs.si), Obrazci (elektronska oddaja)
 
 
Produkcija: NETMEDIA