Namenitev dela dohodnine v višini 1% in dopolnitev seznama upravičencev do donacij za leto 2020

Povišal se je odstotek dela dohodnine za donacije iz 0,5% na 1%.
Vlada Republike Slovenije bo najpozneje do 15. maja 2021 določila dopolnjen seznam upravičencev do donacij za leto 2020.

Namenitev dela dohodnine v višini 1% in dopolnitev seznama upravičencev do donacij za leto 2020 | GOV.SI
Produkcija: NETMEDIA