Nagovor predsednika Društva poslancev 90 ob 30. obletnici prvih demokratičnih volitev in g. Marjana Podobnika (video)

Drage kolegice in kolegi.

Danes je za Republiko Slovenijo pomembna obletnica. V živo bi se je spomnili na našem Zboru članov, ki pa smo ga zaradi epidemije morali prestaviti na kasnejši čas, zato vas nagovarjam po tej poti (hvala Sašu in Marjanu za pomoč).

Na današnji dan pred 30 leti so volivke in volivci v tridomno Skupščino Republike Slovenije volili 80 delegatov Družbenopolitičnega zbora in 80 delegatov Zbora občin. Isti dan so potekale tudi volitve za predsednika in člane predsedstva RS. Volitve za 80 delegatov Zbora združenega dela so potekale 12. aprila, ko so bile tudi občinske volitve. Na tem mestu želim izpostaviti predvsem visoko volilno udeležbo, ki je bila za današnje razmere nedosegljivih 83,5 %.

Ob visokem jubileju izpostavljam predvsem to izjemno motiviranost širokih množic za sodelovanje pri sooblikovanju naše družbe. V tem se kažejo tudi velika pričakovanja naših ljudi po sodobnejši in bolj napredni družbi. Če se spomnimo, kako smo živeli pred tridesetimi leti, vidimo, da smo do danes veliko dosegli, tako pri blagostanju državljank in državljanov kakor tudi na področju demokratizacije družbe in ureditve nasploh. Seveda pa si moramo zmeraj zastavljati čim višje cilje in strmeti k nenehnemu napredku. Tako naj poteka tudi naš nadaljnji razvoj, s pogumno zastavljenimi cilji in uspešnim doseganjem le-teh.

Huda preizkušnja, ki jo skupaj preživljamo v tem času, nas je združila in še tesneje povezala. Vendar tudi v hudih preizkušnjah moramo iskati in izkoristiti kaj dobrega. V Sloveniji smo že pokazali, da smo sposobni složno doseči neverjetne cilje. Zato izkoristimo priložnost, ostanimo složni in upoštevajmo prepoved druženja ter skupaj premagajmo epidemijo. Trendi se obračajo na bolje, nikakor pa med bližajočimi se velikonočnimi prazniki ne smemo popustiti, zato ostanimo disciplinirani in omejimo druženje na najmanjšo možno mero (www.fizika.fnm.um.si).

Ob visokem jubileju in bližajočimi se prazniki vam želim vse dobro in se zahvaljujem vsem, ki ste pred tridesetimi leti, v takratnih negotovih časih, zbrali pogum in prevzeli odgovornost ter naredili ključne korake za dobrobit naše Slovenije.

 

Dr. Mitja Slavinec

Predsednik DP90

 

Nagovor g. Marjana Podobnika v imenu Društva poslancev 90 (video)

Produkcija: NETMEDIA