Mnenje člana

Spoštovani!

 

Ugledni komentatorji in novinarji zavajajo z obremenitvijo vsakega državljana z državnim dolgom. Pravilno bi bilo, da državni dolg razdelijo na število zaposlenih državljanov, ki ustvarjajo vsaj nekaj dobička. Samo ti bodo zmogli plačati  državni dolg v nekem razumnem roku. Številke pa postanejo grozljivejše. Ali se trenutni poslanci zavedajo tega?

 

Prav tako se nenehno pojavljajo majhni popravki navzgor pri odhodkih državljanov. Na prihodkovni strani pa nenehni padci. Pri odločanju gledate le na posamezen dvig, kot da bi stokrat 1 € pomenil na koncu le 1€.  Tisti evro o katerem  trenutno odloča te. Žal jih je 100. Marsikateremu državljanu tako pri »obveznih stroških (določenih z zakoni in odlok)i« ne ostane toliko, kot je pri sodni obremenitvi prihodkov sodni limit, ki naj bi omogočil živeti naprej. Morda bo treba v krizi kakšne okoljske dajatve, energetske prispevke, prispevke za bodoči razvoj življenjskega standarda in prispevke »kar tako«, začasno tudi zamrzniti, da bo ostalo kaj za preživetje. Podhranjeni in bolni državljani tega ne bodo potrebovali  Zamislite se! Ne glejte samo preskrbljenih in bogatih.

 

 Poslanci se morajo zavedati, da je prenos njihovega nastopanja  na sejah preko TV 3. programa dvorezen meč. Lahko krepi strankarsko pripadnost, omogoča presojanje državljanov, je pozitivno. Lahko tudi močno povečuje sovraštvo in razdvajanje. Dokaz temu so nekateri dialogi med poslanci, dostopni twiterji in mnenja.

 

Lep pozdrav

Černelič

Produkcija: NETMEDIA