Izjava o spremembah volilne zakonodaje

14. 5. 2013

 

g. Janko Veber,

predsednik Državnega zbora RS,

 

Mag. Melita Župevc,                                                                                         

predsednica Mandatno-volilne komisije in

 

g. Jerko Čehovin

Predsednik Odbora za notranje zadeve,

javno upravo in lokalno samoupravo

 

 

Spoštovani,

 

zaradi neodložljivih obveznosti se žal ne morem osebno udeležiti javne predstavitve mnenj 14. 5. v Državnem zboru RS, zato vam pošiljam pisno mnenje.

V Društvu poslancev 90 predlaganih sprememb in dopolnitev volilne zakonodaje v predlagani obliki ne podpiramo. Menimo, da take spremembe in dopolnitve ne bodo pripomogle k boljšemu in učinkovitejšemu delovanju državnih in lokalnih organov in ne k učinkovitejšemu pravnemu redu. Še posebno pozornost smo namenili predlogu sprememb zakona o poslancih EPA 978-VI, ki so po našem mnenju neprimerne in jih je ravno tako potrebno zavrniti. Povsem se strinjamo in podpiramo strokovno mnenje zakonodajno-pravne službe DZ RS.

V predlogu sprememb in dopolnitev zakona o poslancih gre vsekakor za prekomerno poseganje v pravice izvajanja funkcije poslanca, kar je tudi ustavno sporno. Take spremembe ne bodo pripomogle k krepitvi funkcije poslanca kot najpomembnejše inštitucije demokratične ureditve, niti k zagotavljanju avtonomije in osebnostne integritete nosilcev te funkcije. Zakoni v predlagani obliki po našem mnenju ne prispevajo k višji ravni demokracije in celo prinašajo negativno sporočilo za vrednote parlamentarizma. Predlogi zakonov ne zdržijo resne pravne in ustavne presoje, zato celo vzbujajo občutek, da so pripravljeni predvsem iz populističnih nagibov.

V Društvu poslancev 90 smo še naprej zainteresirani tudi vsebinsko pripomoči k izboljšanju zakonodaje, ki bo zagotavljala politično avtonomnost, ugled in pomen parlamentarizma, demokratične ureditve in ugledu poslancev in drugih funkcionarjev, ki vestno in pošteno izvršujejo svoje poslanstvo.

Zato se iskreno zahvaljujemo za povabilo k sodelovanju na javni predstavitvi mnenj k šestim predlogom zakonov in želimo uspešno delo ter vas lepo pozdravljamo.

dr. Mitja Slavinec

Produkcija: NETMEDIA