Izjava Društva poslancev 90 ob spremembi Zakona o poslancih

I.

 

V Društvu poslancev 90 smo s pozornostjo in velikimi pričakovanji spremljali sprejemanje Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih. Želeli smo, da bi nova zakonodaja omogočila ustvariti okolje, v katerem se bodo lahko krepile vrednote demokracije in parlamentarne misli predvsem preko ugleda funkcije in osebne integritete poslancev. Pri tem želimo slediti vrednotam in standardom parlamentarnih sistemov z uveljavljeno tradicijo.

Žal ocenjujemo, da tudi ta poskus ni obrodil sadov, ampak se je nagnil k že videnim kompromisnim rešitvam, ki temeljijo na populističnih pritiskih in sledenju trenutnih političnih razmer, kar pa Sloveniji ne prinaša niti trenutnih kratkoročnih koristi, še manj pa sistemskih rešitev za dolgoročni razvoj in krepitev zaupanja v sistem upravljanja in politiko kot tako.

Kot v vsaki skupnosti, tudi med poslanci včasih pride do nekaterih okoliščin in dejanj, ki niso hvale vredna. To pa ne sme biti razlog za posploševanje in velike večine preostalih poslancev, ki svoje poslanstvo in delo opravljajo častno ter odgovorno, nikakor ne smemo okarakterizirati z omenjenimi ekscesi, od katerih se tudi intimno distancirajo. Ugled poslancev se ne bo čisto nič povečal, če bodo pri svojih odločitvah podlegli medijsko vsiljenim manipulacijam nekaterih elit in pri tem celo sprejemali ustavno sporne retroaktivne spremembe na škodo svojih bivših kolegov. Ugled poslancev temelji na njihovih avtonomnih odločitvah po lastni vesti, kar pa je premo sorazmerno z eksistenčno neodvisnostjo med in še bolj po poteku mandata. Kakršno koli zmanjševanje finančne neodvisnosti poslancev in drugih funkcionarjev, ne bo pripomoglo k njihovemu ugledu ampak bo ravno nasprotno vodilo do še večje negativne selekcije. Kratkoročni neposredni finančni učinki so zanemarljivi s strateško škodo, ki jo s tem delamo naši mladi državi. Še toliko bolj, saj socialni status poslancev in drugih funkcionarjev že sedaj ni primerljiv niti s povprečno dobičkonosnimi poklici. Slovenija potrebuje in si zasluži, da jo vodijo ugledni, strokovni in avtonomni ljudje.

V Društvu poslancev 90 se vsakodnevno soočamo s primeri naših članic in članov, ki potrjujejo, da so bivši poslanci pri nas še zmeraj politično kompromitirani in pogosto nezaposljivi. Ne gre za iskanje udobja brezdelnosti, ne gre za podpore, privilegije, nadomestila ali miloščino. V Društvu si prizadevamo za družbo, ki bo izkušnje in znanje bivših poslancev, po vzoru razvitih demokracij, zaznavala kot pomembno vrednoto in konkurenčno prednost, na pa kompromitacijo ali celo strah pred morebitnim maščevanjem konkretni osebi nenaklonjenih političnih opcij.

Glede na to se v Društvu poslancev 90 zavzemamo za vsebinske, avtonomne in strokovne odločitve, saj bodo le take lahko politiki zagotovile ugled, kot ga morajo imeti tisti, ki odločajo o najpomembnejših stvareh v naši družbi.

 

 

II.

 

Kljub obljubam in zagotovilom bivšega in novega vodstva Državnega zbora žal tudi ta novela ni upoštevala izkušenj razvitih držav in ne ureja razmerja med Državnim zborom in Društvom poslancev 90. To nerazumljivo dejstvo je v tem trenutku bržda marginalnega pomena, dasiravno predstavlja svojevrsten skrb vzbujajoč lakmusov papir stanja v družbi. Zato zaprepadeno ugotavljamo, da je v naši državi kljub poplavi prava vse manj prav in da so kljub lepim besedam in političnemu širokoustenju v soju medijskih žarometov prave vrednote vse bolj izrinjene v napačno temo.

 

 

dr. Mitja Slavinec

predsednik DP 90

 

Produkcija: NETMEDIA